Ești aici: HomePrezentareStatut

Statut - Capitolul II - SCOPURI, OBIECTIVE SI MIJLOACE DE ACTIUNE SINDICALA

Evaluare utilizator:  / 5
SlabCel mai bun 

 Capitolul II - SCOPURI, OBIECTIVE SI MIJLOACE DE ACTIUNE SINDICALA

 

Art.3.    SCOPURI

 

Scopurile Sindicatului sunt:

 

3.1.1.      garantarea si apararea democratiei sindicale, a libertatii de opinie si de actiune a membrilor sai, fara discriminare intre acestia;

 

3.1.2.      organizarea fortei de actiune si a unitatii salariatilor pentru punerea in valoare, reprezentarea, promovare si apararea intereselor profesionale, economice si sociale a membrilor sai;

 

3.1.3.      asigurarea respectarii dreptului la munca, la protectie sociala (securitatea si igiena muncii, respectarea drepturilor salLancelote, a programului legal de munca, a repaosului saptamanal, concediului de odihna etc.), dreptului la asistenta medicala, la pensii, la ajutor de somaj si alte forme de asistenta si protectie sociala prevazute de Constitutia Romaniei, de legislatia muncii, de contractele individuale de munca si contractul colectiv de munca, de Conventiile internationale la care Romania este parte semnatara;

 

3.1.4.      restabilirea drepturilor legale ale membrilor de Sindicat in cazurile in care se constata ca acestea au fost incalcate prin acte abuzive, ilegale sau netemeinice;

 

3.1.5.      realizarea de negocieri cu reprezentantii patronatului, pentru incheierea contractului colectiv de munca, pentru imbunatatirea contractelor individuale de munca, pentru corelarea nivelului salariilor cu evolutia indicelui de inflatie si in general pentru orice revendicari si probleme ale membrilor de Sindicat;

 

3.1.6.      acordarea de asistenta juridica membrilor de Sindicat in cauzele ce privesc raporturile si conflictele de munca sub toate aspectele;

 

3.1.7.      desfasurarea activitatii de cercetare in domeniul asigurarilor, in domeniul muncii si/sau in plan sindical, precum si editarea unei publicatii proprii daca este necesar;

 

3.1.8.      participarea la miscarea sindicala de ramura nationala sau internationala, stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu organizatiile sindicale nationale si internationale care lupta pentru indeplinirea aspiratiilor democratice de libertate, dreptate sociala si pace, atat pe plan intern cat si extern;


 

3.1.9.      alte scopuri legale, stabilite prin hotarari ale organelor de conducere ale Sindicatului conform Statutului.

 

Art.4.    OBIECTIVE

 

Pentru realizarea scopului sau, Sindicatul isi propune urmatoarele obiective:

 

4.1.1.      obtinerea unor conditii decente de munca si viata pentru membrii sai, care sa le permita acestora realizarea deplina a personalitatii lor, in acord cu aspiratiile proprii si respectarea demnitatii umane;

 

4.1.2.      elaborarea de dispozitii in interesul membrilor sai prin prezentarea de initiative si participarea in comisiile de dialog social;

 

4.1.3.      negocierea si incheierea contractului colectiv de munca aplicabil la nivel de unitate;

 

4.1.4.      perfectionarea continua a salariatilor prin inaintarea de propuneri Societatii referitoare la organizarea de cursuri, conferinte sau studii de specialitate in folosul membrilor, cu referire la activitatea profesionala si sindicala;

 

4.1.5.      asigurarea respectarii drepturilor salLancelote negociate prin contractele individuale sau colective de munca;

 

4.1.6.      respectarea programului normal de lucru si plata integrala a orelor suplimentare prestate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza;

 

4.1.7.      eliminarea sau limitarea discriminarilor la locul de munca si respectarea egalitatii in drepturi intre salariati;

 

4.1.8.      asigurarea indeplinirii drepturilor legate de munca si protectie sociala;

 

4.1.9.      preintampinarea concedierilor individuale sau colective si asigurarea respectarii prevederilor legale in situatia concedierilor individuale ori colective ale salariatilor;

 

4.1.10.  acordarea de ajutor si protectie juridica membrilor Sindicatului in cazul in care se constata desfacerea contractului individual de munca sau oricare sanctiune de orice natura aplicata ilegal de catre conducerea Societatii;

 

4.1.11.  acordarea de ajutor si protectie juridica membrilor Sindicatului in timpul grevelor;

 

4.1.12.  promovarea de relatii cu organizatii similare interne si externe.

 

Art.5.    MIJLOACE DE ACTIUNE

 

Pentru atingerea scopurilor proprii, Sindicatul actioneaza cu respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii prin urmatoarele mijloace:

 

5.1.1.      negociere, in temeiul legislatiei privind contractele colective de munca;

 

5.1.2.      conciliere, mediere, arbitraj, ca modalitati alternative de solutionare a litigiilor, conform dispozitiilor legale in vigoare;


 

5.1.3.      petitie, formulata in temeiul legislatiei privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Petitia reprezinta orice cerere, reclamatie, sesizare sau propunere formulata in scris sau posta electronica prin care Sindicatul se adreseaza autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

 

5.1.4.      mars, miting si demonstratie, in limitele legislatiei privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice;

 

5.1.5.      pichet de protest si greva, in limitele legislatiei privind conflictele de munca;

 

5.1.6.      participarea la sedintele organelor de conducere a societatilor din grupul Generali ai caror angajati – indiferent de numarul lor – sunt membrii Sindicatului, in cadrul carora se discuta probleme de interes profesional, economic, cultural sau social;

 

5.1.7.      delegarea reprezentantilor Sindicatului in comisiile de negociere, pentru a reprezenta interesele membrilor Sindicatului;

 

5.1.8.      obtinerea din partea institutiilor si autoritatilor publice a informatiilor necesare in vederea negocierii si incheierii acordurilor sau contractelor colective de munca, precum si a celor privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale;

 

5.1.9.      efectuarea demersurilor catre autoritatile publice competente, prin propuneri de legiferare in domenii de interes sindical;

 

5.1.10.  sesizarea organelor competente cu privire la orice ilegalitate in legatura cu drepturile si interesele legitime ale membrilor de Sindicat;

 

5.1.11.  orice alte mijloace legale.

 

Modificat recent la Vineri, 07 Martie 2014 20:55

Descarca statutul

Descarca aici intreg statutul