Ești aici: HomePrezentareStatut

Statut - Capitolul III - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SINDICATULUI

Evaluare utilizator:  / 5
SlabCel mai bun 

 Capitolul III - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SINDICATULUI

 

Art.6.    DREPTURI

 

Sindicatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute de lege si de prezentul Statut, necesare realizarii scopului sau. Fara a fi o enumerare limitativa, Sindicatul are urmatoarele drepturi:

 

6.1.1.      de a se organiza si de a functiona dupa propriul Statut si normele legale in vigoare;

 

6.1.2.      de a-si alege liber si independent reprezentantii din cadrul membrilor sai;

 

6.1.3.      de a-si sprijini material membrii in exercitarea profesiunii;

 

6.1.4.      de a constitui sau a se afilia la case de ajutor propriu;

 

6.1.5.      de a constitui fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;


 

6.1.6.      de a infiinta si administra, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii sindicale, societati comerciale, de asigurari, precum si banca proprie;

 

6.1.7.      de a organiza si sprijini material si financiar activitati cultural-artistice;

 

6.1.8.      de a organiza si desfasura cursuri de pregatire si calificare profesionala, in conditiile legii;

 

6.1.9.      de a se afilia sau asocia cu alte organizatii sindicale si profesionale nationale sau internationale;

 

6.1.10.  de a formula si indeplini liber si independent programe de actiune proprii sau de a participa sau de a adopta programe comune de actiune cu cele ale federatiilor de ramura sau ale federatiilor internationale;

 

6.1.11.  de a fi independent si autonom fata de federatiile sindicale la care adera, organele administratiei de stat, partidele politice sau organizatiile patronale;

 

6.1.12.  de a participa, prin reprezentantii desemnati, la negocierea contractului colectiv de munca;

 

6.1.13.  de a primi de la Angajatori sau de la organizatiile acestora informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca ori, dupa caz, a acordurilor colective, in conditiile legii;

 

6.1.14.  de a-i fi comunicate in scris hotararile consiliului de administratie sau ale altor organe asimilate acestuia privitoare la probleme de interes profesional, economic si social in termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei;

 

6.1.15.  de a edita si tipari publicatii proprii si de a detine pagina proprie de internet;

 

6.1.16.  de a avea organ de presa, mijloace de multiplicare, statie de radio-amplificare, site, afisaj, sigiliu, stampila, legitimatii, drapel si insigna propie, sau orice alte mijloace necesare;

 

6.1.17.  de a folosi, in vedererea indeplinirii scopului pentru care a fost constituit, mijloace specifice precum negocierea, procedurile de solutionare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj si de a organiza petitii, pichete de protest, marsuri, mitinguri, demonstratii si greve, in conditiile prevazute de lege, pentru lupta in vederea apararii intereselor membrilor Sindicatului si pentru respectarea demnitatii si drepturilor fundamentale ale omului;

 

6.1.18.  de a apara drepturile membrilor sai, ce decurg din legislatia muncii, statutele, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, precum si din acordurile privind raporturile de serviciu, in fata instantelor judecatoresti, organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati ale statului, a societatilor patronale, precum si a conducerii GENERALI, prin aparatori proprii sau alesi;

 

6.1.19.  de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor sai, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala, daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata in mod expres;


 

6.1.20.  de a avea calitate procesuala activa in exercitarea atributiilor prevazute in prezentul articol la punctele  6.1.18 si  6.1.19;

 

6.1.21.  de a-si organiza independent propria gestiune a fondurilor materiale si/sau financiare;

 

6.1.22.  de a beneficia de donatii, in conditiile prezentului Statut;

 

6.1.23.  alte drepturi prevazute de legislatia interna, Conventiile Internationale ratificate de statul roman, Codul Muncii, Contractele Colective de Munca si alte acorduri cu organele abilitate ale statului si/sau cu patronatul.

 

Art.7.    OBLIGATII

 

Sindicatul are doar acele obligatii care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit de lege sau prin prezentul Statut, printre care si urmatoarele obligatii:

 

7.1.1.      organizeaza cooperarea si asigura solidaritatea membrilor sai;

 

7.1.2.      sustine si apara interesele sociale si profesionale ale membrilor sai;

 

7.1.3.      la cererea membrilor sai, deleaga reprezentanti sa trateze si sa apere interesele acestora, acolo unde se constata lezarea de catre Angajator a intereselor profesionale, economice sau sociale;

 

7.1.4.      respecta si aplica prevederile prezentului Statut;

 

7.1.5.      administreaza si gestioneaza fondurile Sindicatului, conform bugetului aprobat de catre Adunarea Generala;

 

7.1.6.      realizeaza obiectivele si planul de actiune stabilite in strategia Sindicatului.

 

Modificat recent la Vineri, 07 Martie 2014 20:55

Descarca statutul

Descarca aici intreg statutul