Ești aici: HomePrezentareStatut

Statut - Capitolul VIII - COMISIA DE CENZORI

Evaluare utilizator:  / 5
SlabCel mai bun 

 Capitolul VIII - COMISIA DE CENZORI

 

Art.37.  DESEMNARE

 

37.1.             Controlul activitatii financiare proprii a Sindicatului se realizeaza prin Comisia de cenzori, care functioneaza potrivit Statutului si legislatiei in vigoare.

 

37.2.             Comisia de cenzori a Sindicatului reprezinta organul de control in probleme economico-financiare si este constituita din trei membri.

 

37.3.             Cenzorii vor fi desemnati de catre Adunarea Generala Extraordinara. Durata mandatului lor este de trei ani si pot fi realesi.

 

37.4.             Nu pot fi cenzori:

 

37.4.1.  rudele sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv sau sotii membrilor Biroului de conducere;

 

37.4.2.  persoanele care primesc sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de cenzor, un salariu, o remuneratie sau orice alta indemnizatie/ajutoare de la Biroul de Conducere;

 

37.4.3.  persoanele care nu indeplinesc conditiile pentru a ocupa functia de membru al Biroului de Conducere;

 

37.4.4.  persoanele care, pe durata exercitarii atributiilor conferite de aceasta calitate, au atributii de control in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice;

 

Art.38.  FUNCTIONARE

 

38.1.             Comisia de cenzori este un organ colegial, care isi aduce la indeplinire atributiile prin luarea in comun a tuturor hotararilor.

 

38.2.             In indeplinirea atributiilor sale, Comisia intocmeste:

 

38.2.1.  rapoarte privitoare la activitatea financiara a Sindicatului, ori de cate ori i se solicita;

 

38.2.2.  acte de sesizare a Biroului de Conducere sau a Adunarii Generale, ori de cate ori constata nereguli cu privire la activitatea financiara cercetata;


38.2.3. orice alte acte necesare pentru aducerea la indeplinire a atributiilor sale.

 

Art.39.  ATRIBUTII

 

39.1.             Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

 

39.1.1.  verifica periodic si, ori de cate ori i se solicita, activitatea financiara si economica a Sindicatului;

 

39.1.2.  prezinta rapoarte de activitate si informeaza Adunarea Generala in legatura cu activitatea economico financiara a Sindicatului ori de cate ori i se solicita sau considera necesar;

 

39.1.3.  emite opinii privind proiectul de buget si face aprecieri asupra bilantului anual;

 

39.1.4.  urmareste executia bugetara si modul in care sunt gospodarite fondurile materiale si banesti ale Sindicatului;

 

39.1.5.  verifica activitatea financiara a tuturor persoanelor alese in functii de conducere, primeste si cerceteaza sesizarile privind aceste persoane;

 

39.1.6.  urmareste modul in care sunt rezolvate reclamatiile, cererile si propunerile privind activitatea financiara adresate organelor de conducere ale Sindicatului.

 

Art.40.  REVOCARE

 

Cenzorul poate fi revocat din functie inainte de expirarea mandatului pentru motive bine intemeiate, prin hotarare a Adunarii Generale. Prin motive intemeiate, se inteleg acele motive sau cauze care ar putea leza sau lezeaza imaginea sau interesele Sindicatului.

 

Modificat recent la Vineri, 07 Martie 2014 20:55

Descarca statutul

Descarca aici intreg statutul